Villor

Villa Söroset

Villa Stephansson 

Fritidshus, Torsö
Två hus byggs om till ett.