Villor

Villa Söroset - nybyggnad

Villa Stephansson - nybyggnad

Fritidshus, Torsö - om- och tillbyggnad
Två befintliga hus byggs ihop till ett.