Vasaporten

På uppdrag av Erik Hemberg fastighets AB har vi skissat fram ett förslag och underlag för ny detaljplan för Vasaporten, vid infarten till Skövde centrum. En påbyggnad av befintligt affärs- och P-hus med flerbostadshus, stadsradhus samt hotell.