Teglagården

Tillsammans med Skara kommun och Asplunds bygg har vi tagit fram denna byggnad innehållande 107 SÄBO-lägenheter, 8 LSS-lägenheter samt dagverksamhetslokaler, adm.lokaler, samt ett större kommunarkiv. Första spadtaget taget.
Står klart för inflyttning hösten 2023.