Teglagården

Tillsammans med Skara kommun och Asplunds bygg har vi tagit fram denna byggnad innehållande 107 SÄBO-lägenheter, 8 LSS-lägenheter samt dagverksamhetslokaler, administrationslokaler, samt ett större kommunarkiv. 
Vi har här varit med från allra första skiss till färdigprojektering och inredning/färgsättning av lokalerna.
Invigt 23/9 2023.