Skövde Energi - kontor K2

Skövde Energi utökas med nya kontorslokaler för ca 60 platser. Den nya byggnaden skall inrymma lokaler för kontorsverksamhet, en ny receptionsdel, personalutrymmen i form av matsal, omklädnings- och friskvårdsrum samt teknikutrymmen.