Silverspin

Dataföretaget Silverspin har fått nya om- och tillbyggda kontorslokaler i Kv Brage 1 mitt i centrum. Plats för ca 150 kontorsarbetsplatser i 3 våningar. 
Fastighetsägare: Rapp Fastigheter