Front Park

Vi har hjälpt Hemfosa att utreda förutsättningarna för en kontorsexploatering i direkt anslutning till Resecentrum i Skövde. Vårt uppdrag har varit att utforma byggnaden  samt att ta fram illustrationsbilder och prospekt i broschyrform.