Ranliden

Som ett partneringprojekt med Falköpings kommun och Asplunds Bygg har vi omvandlat ett tidigare äldreboende till kommunala kontorslokaler. Tillbyggnad och sammankoppling av två huskroppar samt nytt upphöjt sadeltak exteriört och omdaning för ett antal kontorsavdelningar interiört. Invigning november -21.