Ranliden

Som ett partneringprojekt med Falköpings kommun och Asplunds Bygg har vomvandlat 

i ett tidigare äldreboende till kommunala kontorslokaler. Tillbyggnad och sammankoppling av två huskroppar samt nytt upphöjt sadeltak exteriört och omdaning för ett antal kontorsavdelningar interiört. Invigning november -21.