Projekteringar

Ibland anlitas vi av byggföretag och beställare för att detalj- och färdigprojektera andra arkitekters förfrågningsunderlag.
Här visas några exempel. 

Bostadshotell Baltzar, Töreboda, - 20
Bostadshus åt NCC/Törebodabostäder. 
Ursprungsarkitekt: Ritningen arkitektbyrå

Kurorten Studenbostäder, Skövde, -21
Studentbostäder åt Skeppsviken/Skövdebostäder
Ursprungsarkitekt: Studio Ekberg

Bussdepå Ljungarum, Jönköping, -21
Busstedepåterminal åt Brixly/Region Jönköping
Ursprungsarkitekt: White

Kv Prästkragen, Töreboda ( färdigt -22)
Trygghetsbostäder åt NOVAB//Riksbyggen.
Ursprungsarkitekt: Studio Ekberg

Kv Nordström, Karlskrona (färdigt -22)
Studentbostäder åt NCC//Karlskronahem.
Ursprungsarkitekt: NP arkitekter

Kv Skatan, Lidköping (färdigt -22)
Bostadshus åt Skeppsviken//Senäte Fastigheter.
Ursprungsarkitekt: Efem arkitektkontor

Kv Kanariefågeln, Lidköping (färdigt -22)
Bostadshus åt Skeppsviken//Senäte Fastigheter.
Ursprungsarkitekt: Efem arkitektkontor