Projjar

Ibland anlitas vi av byggföretag och beställare för att detalj- och färdigprojektera andra arkitekters förfrågningsunderlag.
Här visas några exempel. 

Bostadshotell Baltzar, Töreboda
Projektering åt NCC/Törebodabostäder. 
Ursprungsarkitekt: Ritningen arkitektbyrå

Kurorten Studenbostäder, Skövde
Projektering åt Skeppsviken/Skövdebostäder
Ursprungsarkitekt: Studio Ekberg