Projekt

Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

I samarbete med ALV och NCC så projekterar vi fram diverse ny-, om- och tillbyggnader för en "bygata" innehållande bl.a café och restauranger, konferens, ekonomibyggnader, mm.
Pågår under 2022-23. 

Andrén Glimmervik Esplund Arkitekter AB
Torggatan 17 C
541 30 Skövde
www.age-arkitekter.se