Projekt

Teglagården

Tillsammans med Skara kommun och Asplunds bygg har vi tagit fram denna byggnad innehållande 107 SÄBO-platser, 8 LSS-lägenheter samt dagverksamhetslokaler, adm.lokaler, samt ett större kommunarkiv. Bygglov är inlämnat och detaljprojektering pågår för fullt. 

Andrén Glimmervik Esplund Arkitekter AB
Torggatan 17 C
541 30 Skövde
www.age-arkitekter.se