Kronoparkens förskola- Mariestad

Mariestads kommun planerar att bygga två nya förskolor, vilka ska ha stort fokus på energi och miljöfrågor. Skolorna ska bli självförsörjande genom solceller, från vilka energin lagras och används den kallare årstiden.

Vi har av Serneke fått uppdraget att utforma och färdigprojektera Kronoparkens förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök.