Hälsans Hus

Tillsammans med Brixly tog vi fram detta tävlingsförslag för Hälsans Hus i Skövde. Byggnaden skall rymma Vårdcentral, Tandläkeri, Familjecentral, Administrativa lokaler mm.

Tyvärr vann inte vårt tävlingsförslag ( 10 st förslag lämnades in) . Pris/hyresnivå för hyresgästen ( Västfastigheter) var det klart övervägande bedömningskriteriet. COWI i Skövde hjälpte oss med markritningen.