Ekedalens Förskola

Åt Tidaholms kommun har vi tagit fram förfrågningsunderlag till denna tillbyggnad av en förskola med fyra avdelningar. Detaljprojektering och påbörjat bygge 2023.