Billingen

Uppe på Billingens skidstadion har vi ritat diverse byggnader åt PEAB/Skövde kommun som bl.a skulle stå klara inför Skid-SM -23. Gällde välkomsttorg, infotorg, toalettbyggnad och ny speakertornsbyggnad med omklädningsrum mm.

Ny entrébyggnad till badet
Ny entrébyggnad till badet