Andrén Glimmervik Esplund Arkitekter är ett ungt men etablerat arkitektkontor med hög kapacitet och stor bredd. Vi sätter stort värde i att vara den lokala aktören med den personliga kontakten, där du som kund får ditt projekt i fokus.

Vi har många års erfarenhet och jobbar för att ligga i främre träffen när det gäller kompetens och utveckling.

Uppdragen varierar från tidiga skeden, utredningar med idéskisser för hand eller i 3D, till bygglov och fullständiga BIM-projekteringar för framtagande av färdiga bygghandlingar. Fotorealistiska illustrationer och fotomontage är också återkommande uppdrag.

Front Park, Skövde

Vi har hjälpt Hemfosa att utreda förutsättningarna för en kontorsexploatering i direkt anslutning till Resecentrum i Skövde. Vårt uppdrag har varit att utforma byggnaden tillsammans med Hemfosa samt att ta fram illustrationsbilder och prospekt i broschyrform.

Kavelbrohallen, Skövde

Tillsammans med Erlandsson Bygg tog vi fram det vinnande förslaget till den nya Idrottshall som färdigställs under 2019 åt beställaren Skövde Kommun, intill den befintliga Kavelbrohallen.

Förutom spelplaner för Innebandy, Handboll, Basket och Badminton, kommer hallen ha plats för 500 åskådare, varav ca 270 st sittande på läktare, lokaler för Gym och Aerobics samt personalytor och teorisal.

Kronoparkens Förskola, Mariestad

Mariestads kommun planerar att bygga två nya förskolor, vilka ska ha stort fokus på energi och miljöfrågor. Skolorna ska bli självförsörjande genom solceller, från vilka energin lagras och används den kallare årstiden.

Vi har av Serneke fått uppdraget att utforma och färdigprojektera Kronoparkens förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Planerad byggstart vintern 2018-19.

Projektet genomförs som samverkansentreprenad tillsammans med slutkunden Mariestads kommun.

Skövde Energi - Kontorshus K2

Inom Kv Värmekällan 1, beläget i östra utkanten av Skövde tätort, ska Skövde Värmeverk utökas med nya kontorslokaler för ca 60 platser. Den nya byggnaden skall inrymma lokaler för kontorsverksamhet, en ny receptionsdel, personalutrymmen i form av matsal, omklädnings- och friskvårdsrum samt teknikutrymmen.

Byggnadens skall dockas emot befintlig kontors/verkstadsbyggnad.
Nybyggnaden ska vara fullt förberedd för framtida påbyggnad av ytterligare ett kontorsplan.

Byggnadens uttryck är en egen volym i gestaltning och kulör som speglar sig mot tidigare byggnadsvolymer. Särskild vikt har lagts på en tydlig huvudentré som vänder sig mot gatan och välkomnar besökare.

Timmersdala – Skissförslag för radhus

I Timmersdala, strax utanför Skövde, planerar Skövdebostäder att uppföra radhuslägenheter som hyresrätter.
Det skissförslag som AGE Arkitekter tagit fram visar på 13 st enplanslägenheter med uteplats åt två håll och tillgång till carport. Alla lägenheter är 3:or på 73 m2.

Vill du jobba hos oss?

För närvarande har vi inte några lediga tjänster.

Janne Andrén

Arkitekt SAR/MSA

phone 070-390 60 75
mail janne.andren@age-arkitekter.se

Johan Glimmervik

Byggnads­ingenjör

phone 070-660 22 66
mail johan.glimmervik@age-arkitekter.se

Daniel Esplund

Byggnads­ingenjör

phone 070-735 49 00
mail daniel.esplund@age-arkitekter.se

Andrén Glimmervik Esplund Arkitekter AB

Postadress: Torggatan 17, 541 30 Skövde