Andrén Glimmervik Esplund Arkitekter är ett ungt men etablerat arkitektkontor med hög kapaciteten och stor bredd. Vi sätter stort värde i att vara den lokala aktören med den personliga kontakten, där du som kund får ditt projekt i fokus.

Vi har många års erfarenhet och jobbar för att ligga i främre träffen när det gäller kompetens och utveckling.

Uppdragen varierar från tidiga skeden, utredningar med idéskisser för hand eller i 3D, till bygglov och fullständiga BIM-projekteringar för framtagande av färdiga bygghandlingar. Fotorealistiska illustrationer och fotomontage är också återkommande uppdrag.

Vid Resecentrum i Skövde planerar Hemfosa att uppföra Front Park, ett nytt kontorscentrum i direkt anslutning till Resecentrum. Vårt uppdrag har varit att utforma byggnaden tillsammans med Hemfosa, samt framtagandet av prospektet i broschyrform.

Janne Andrén

Arkitekt SAR/MSA

phone 070-390 60 75
mail janne.andren@age-arkitekter.se

Johan Glimmervik

Byggnadsingenjör

phone 070-660 22 66
mail johan.glimmervik@age-arkitekter.se

Daniel Esplund

Byggnadsingenjör

phone 070-735 49 00
mail daniel.esplund@age-arkitekter.se

Andrén Glimmervik Esplund Arkitekter AB

Postadress: Torggatan 17, 541 30 Skövde